Skip to main content
Novinky

Jak změnit české školství?

Od 7. 11. 2023Žádné komentáře

Jak změnit české školství? Inspirovat mohou i příklady dobré praxe, shodli se účastníci konference věnované vzdělávání.

Přestaň se vymlouvat a změň to ty!“ To byl název programové konference TOP 09 zaměřené na problematiku školství a vzdělávání, která se uskutečnila v sobotu 18. 3. 2023. Za organizační a finanční podpory TOPAZ a Konrad Adenauer Stiftung několik desítek expertů TOP 09 na školství diskutovalo hned několik aktuálních témat. „Všemi se však prolínala společná teze: Nečekejme na stát, ale proměňujme české školství tam, kde jsme. Vzájemně se inspirujme dobrými příklady a neklesejme na mysli. Změna je možná a vzdělání je jednou z nejdůležitějších věcí, které můžeme pro naši budoucnost udělat,“ řekl senátor a garant tematického okruhu školství programové rady TOP 09 Jan Grulich.

Konference věnovala značný prostor novele zákona o pedagogických pracovnících. Pro TOP 09 je zásadní jasně určit, na jakém se bude počítat výše platu pedagogickým pracovníkům tak, aby dosahovala 130 procent průměrného příjmu v ČR. Řešily se i další body novely jako otevření možnosti učit nepedagogům. „Není to ideální stav, neměl by mít stálou platnost, ale na druhou stranu přináší i řadu příležitostí k proměně školství a přilákání kvalitních lidí z praxe za katedry,“ vyzdvihl expert TOP 09 na školství Jan Grulich, který je také ředitelem Základní školy v Dobřanech v Orlických horách.

Kladně byla hodnocena i nově vzniklá pozice uvádějícího a provázejícího učitele. Cílem této změny je udržet čerstvé absolventy pedagogických fakult v oboru a pomoci jim překonat počáteční problémy ve výuce.

Dalším diskutovaným tématem byla chystaná proměna oborové skladby středního školství. Zatímco dnes existují obory klempíř, pokrývač a tesař, v budoucnu je cílem je sloučit pod zastřešující obor. V prvních ročnících získají studenti takového oboru základy obecného technického vzdělání a v pozdějším ročníku se budou specializovat na jednu z konkrétních profesí. Větší důraz také bude kladen na kariérové poradenství v 8. a 9. ročnících ZŠ. „Otázka, zda si student vybere všeobecné vzdělání, není otázka na ministerstvo. Je to otázka svobodné volby žáků a jejich rodičů,“ zdůraznil Jan Grulich.

Účastníci konference se shodli, že český školský systém už nyní dává ředitelům poměrně velkou volnost, jak zajistit, aby se na jejich škole učilo kvalitně. „Každý zřizovatel dostává zhruba 18 000 korun na jednoho žáka ročně. Je proto potřeba se podívat do rozpočtů obcí, zda zřizovatel tyto prostředky skutečně škole dává. Mohou to totiž být třeba chybějící prostředky na nákup externích služeb, u menších škol například účetní nebo IT služby,“ upozornil ředitel sekce vzdělávání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Jaromír Beran, který zároveň působí jako radní pro školství v Roztokách. „Byrokratickému zatížení ředitelů v Roztokách předcházíme tím, že jsme zřídili pozice technických zástupců ředitele, kteří mají na starost „papírování“. Pokud je vzdělání pro obec prioritou, pak je potřeba tuto oblast také náležitě financovat. Nečekejme na spasení od státu,“ konstatoval roztocký radní.

TOP 09 chce v rámci vzdělávací politiky podpořit talentované žáky, přičemž klíčovým faktorem je dbát na zájmy žáka. „Nejsme tu, abychom školu přizpůsobovali řediteli nebo učiteli, ale dítěti,“ vyzdvihl náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro oblast školství Pavel Klíma. Ten také přítomné seznámil s jihočeskou TalentAkademií. „Jedná se o program několikadenních kurzů, které jsou pořádány pro nadané studenty středních škol. Ve školním roce 2022/2023 Jihočeský kraj také testuje pilotní projekt Centra pro nadání, které pracuje s učiteli a snaží se je metodicky vést při práci s talentovanými dětmi. Národní pedagogický institut provozuje portál talentovani.cz, kde lze najít další inspiraci,“ uvedl Klíma.

Závěrem se účastníci shodli, že je třeba se věnovat reformě vysokých škol, kde existuje několik témat k řešení: transparentnost habilitačních řízení, otevřená výběrová řízení rektorů a děkanů, úroveň kontroly nad finančními toky ze strany státu vs. vysokoškolská samospráva, či efektivní hodnocení vědy a výzkumu. Za tímto účelem vznikne pracovní skupina.