Jsem duší učitel

V Dobřanech a v Bystrém vedu základní a mateřskou školu, která má více žáků než obyvatel obce. Učím a jsem ředitelem školy, která se mi stala osudem. Chtěl jsem pro své žáky hezkou, moderní a vstřícnou školu, ve které pochopí, jak věci fungují, nebudou se jen biflovat znalosti. Budou nám – učitelům věřit, plnit své povinnosti, ale současně jim bude ve škole hezky. Nechtěl jsem vybudovat alternativní školu. Jen jsem přemýšlel, jak učit tak, abychom děti neuspali, neunudili a neutloukli v nich zájem o vzdělání.

O škole

Narodil jsem se v roce 1975 v Opočně. Vystudoval jsem germanistiku na univerzitě v Liberci a v Pardubicích. Život mě pak  odnesl do švýcarské Basileje, kde jsem absolvoval roční studium na St. Chrischona a dále jsem pak absolvoval  roční studium pro ředitele škol a magisterské studium personalistiky a andragogiky. Mezitím  jsem se vrátil ke svým školním škamnům na ZŠ v Dobřanech jenže z druhé strany, nikoliv jako dítko a žák, ale jako pedagog. 

Během roku 2019 musel získat 11 milionů korun na rekonstrukci a nástavbu nového patra školy. To se mi podařilo s týmem skvělých spolupracovníků a díky dobrovolným sbírkám a charitativním projektům. Mohu se pochlubit, že jako jediný ředitel školy na světě jsem řídil školu z provizorní ředitelny v časoměřičské věži autokrosového závodiště v Dobřanech. 🙂

V roce 2020 jsem se stal absolutním vítězem ankety “Ředitel roku”. Ve stejném roce stavba ŽŠ  získala zvláštní cenu poroty v soutěži “Stavba roku královéhradeckého kraje”.

Vybudovali jsme v malé vesnici úspěšnou a prestižní ZŠ, ve které učitelé rádi učí a žáci se rádi učí.  V Dobřanech se 130 obyvateli se zvýšil počet žáků ze 72 na 180 a kvůli plné kapacitě musíme momentálně mnoho dalších žáků odmítat. V roce 2015 tato malá vesnická základka uspěla jako nejlepší mezi českými ZŠ v testu PISA – největším mezinárodním měření výsledků vzdělávání. Mám svou práci neskutečně  rád. 

Jsem srdcem i rozumem senátor z hor

V roce 2020 jsem byl zvolen senátorem. Nikdo nečekal, že v konkurenci matadorů uspěje jeden učitel z hor. Od té doby prosazuji své zkušenosti v oblasti vzdělávání na celostátní úrovni. Smyslem mého působení v Senátu je usnadnit učitelům učit lépe a vrátit jim důstojnost jejich povolání. 

Stal jsem se místopředsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Mé praktické znalosti s vedením školy i jejím budováním mi pomáhají při schvalování zákonů. Vím, s čím se učitelé a ředitelé potýkají. Při přijímání zákonů v Senátu jsem pochopil, jak může být složité vnímat zákony komplexně a že kompromisy jsou nezbytné. 

Svou prací navazuji na zkušenosti z mého kraje. Od roku 2011 jsem předsedou Komise pro sociálně-právní ochranu dětí v Dobrušce, byl jsem členem  členem Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost v Královéhradeckém kraji a jsem také zastupitelem Královéhradeckého kraje.

Jsem filantrop a příležitostný herec.

Vedl jsem projekt výstavby víceúčelového centra ELADA Církve bratrské v Bystrém, které získalo titul Stavba roku Královéhradeckého kraje 2014. Jsem hrdý na to, jak tohle centrum funguje a jakou roli pro lidi, kteří zde žijí, plní. To se nedá říct – přijeďte se podívat.

V budově Elady jsme rovněž založili mateřskou školu, která má od prvního roku zcela zaplněnou kapacitu. 

Chceme, aby se nám na horách dobře žilo a občas si naší práce všimnou i jiní, že jim dokonce stojíme za reklamní spot. Tuhle nabídku jsem původně považoval za vtip a ona pak oběhla celou republiku. Tak si to dejte klidně znovu. 

Jsem i příležitostný fotograf.