Chci, abychom v této rychle se měnící době uspěli, proto musíme se neustále učit novým věcem.

Víme, že polovina lidí u nás se dál vzdělávat nechce, ale nepůjde to jinak. Automatizace a digitalizace však mění pracovní trh. Uspějí Ti, kteří najdou cestu mezi zdokonalováním se ve svém oboru a inovacemi, které přicházejí stále rychleji.

Vzdělání má smysl, pokud nás vybaví pro budoucnost. Proto je vzdělávání celoživotní záležitostí a proto se také mění – práce s informacemi, finanční gramotnost, ale i těsnější spolupráce firem a škol jsou nové trendy, na které musíme reagovat.

Finanční gramotnost

Velká míra exekucí je obrovským společenským problémem. Zastavit ho musíme hned na začátku – na základních školách. Finanční gramotnost je stále přehlíženou oblastí. Zbytečně.

Film Škola základ života (1938); ukázka dostupná z: https://youtu.be/b1dfTdE-r3M?t=79

Mé principy pro oblast vzdělávání

Rámcové vzdělávací programy potřebují reformu. Mluvíme o tom už dlouho – kvalita (porozumění) má mít přednost před kvantitou (memorováním).  Celkový objem učiva může být bezevšeho menší. Důraz i ve své škole kladu na kreativitu a týmovou spolupráci. Jsem příznivcem toho, aby se jednotlivé školy rozhodly, zda vzorové rámcové vzdělávací programy využijí, nebo si vypracují vlastní.

Potřebujeme se soustředit na dovednosti, které potřebujeme v tomto století. Konkrétně to je občanské vzdělávání, etická výchova, ale i finanční a mediální gramotnost nebo kritické myšlení. Výuka dějin 20. století s důrazem na nedemokratické režimy a společenský extremismus je téma, které nemůže “zbýt na konci”. Výukou dějin vychováváme občany, ne archeology.

Na co nesmíme zapomenout, aby nás to v budoucnu nemrzelo

  • Podpora vzdělávání ukrajinských žáků.
  • Rozvíjení regionálního školství v sociálně vyloučených lokalitách.
  • Rozvoj podpory práce s talentovanými žáky, musíme se zaměřit na hledání talentů žáků a následný rozvoj v těchto oblastech.
  • Je třeba nastartovat investice do sportovních zařízení a vybavení škol. Sport a zdravý pohyb dětí jsou základním předpokladem pro celkové zdraví.