Karel Schwarzenberg

čestný předseda TOP 09

To, co Jan Grulich dokázal je takový zázrak, proněvadž rozšířit školu ve vesnici, takže tam přijde víc než dvakrát tolik žáků, to je v dnešní době kromobyčejný výkon. Potom ještě postavit středisko, které je dokonce Stavbou roku v kraji.

Dokázal něco, co je v Čechách nanejvíc potřebí. Je někým, kdo se opravdu zajímá o školu, o děti, o žáky. Naše školství za první republiky bývalo docela dobré, ale dneska upadá, je ustrnulé. Když se někdo v tom vyzná a opravdu něco dokázal, tak je vrozený kandidát do Senátu. Takové lidi tam potřebujeme, kteří dokázali na své úrovni, na svém místě něco kromobyčejného. To nám Jan Grulich předvedl.