Jan Hábl

komeniolog, vysokoškolský pedagog

Komenský říká toto:

Dobrý politik má minimálně tři charakteristiky.

  1. Zvládá moc. Moc má totiž moc kazit charakter.
  2. Umí ovládat sám sebe. Protože nemůže vládnout druhým, pokud neovládáte sami sebe.
  3. Blaho jedince není dlouhodobě udržitelné bez blaha celku.

A jak znám Honzu Grulicha, tyto charakteristiky od něj můžeme očekávat.