Jan Barborka

vikariátní kaplan pro mládež

Honza bude dbát o to, aby byla chráněna rodina a hodnoty, které mají ve společnosti být.