Skip to main content
Novinky

Odpovědnost je na každém z nás

Od 5. 12. 202215 prosince, 2022Žádné komentáře

Neustále přemýšlím o tom, jak naše školství, nebo aspoň naše škola, připravuje děti na budoucí život. Jedna z přehlížených oblastí je finanční gramotnost.

Žáci dříve z devátých tříd odcházeli bez základních znalostí z oblasti, která záhy začne být pro jejich život jednou z nejdůležitějších. Proto jsme již v roce 2007 zavedli povinný předmět – finanční gramotnost. Děti se seznámí s výplatní páskou. Zjistí, co je hrubá či superhrubá mzda, jaké musí platit odvody, pojištění, daně. Co je však ještě důležitější, učíme je počítat úroky, bavíme se o postoji ke spotřebnímu majetku, o síle a lži reklamy, učíme je, co je nezbytné a kdy se musíme zadlužit, a naopak, na co by si nikdy neměly půjčky brát. Učíme je finanční zodpovědnosti.

Už malé děti by se měly těmto principům učit. Pokud v nich totiž zanecháme pocit, že je správné, že všechny peníze, co dostaly od babičky, hned utratí, ponesou si tento zvyk a budou podle něj jednat. Měli bychom tedy naše děti finančně vzdělávat co nejdříve, a to jak doma, tak ve škole.

A nejen to. Myslím, že by na hodiny finanční gramotnosti měli chodit i dospělí v každém věku. Dle statistik se míra exekucí v našem kraji pohybuje nad 8 % obyvatelstva. V některých obcích našeho regionu je to dokonce až neuvěřitelných 20 %. Ano, to znamená, že pokud má obec 400 obyvatel, žije v ní 80 lidí s velkými finančními problémy.

Zvykli jsme si žít na dluh, slyšíme to od vlády, slyšíme to z reklam, bezhlavě se zadlužujeme, platíme vysoké poplatky, úroky a najednou nám přerostou dluhy přes hlavu.

Rostoucí zadluženost státu, domácností a občanů představuje problém, kterému musí naše země čelit. V malé míře považujeme zadluženost za přirozený ekonomický jev, ve větším rozsahu však již představuje hrozbu negativních dopadů nejen na ekonomiku a politiku státu. Zadlužení s sebou nese také rizika sociální. Předlužení jedinci se snadno ocitají pod hranicí chudoby a nepříznivá finanční situace je může dovést až k vyčlenění na okraj společnosti.

Proto bych chtěl, aby se finanční gramotnost učila na všech školách. A také bych chtěl, aby probíhalo i cílené vzdělávání všech generací ve finanční gramotnosti. Je nezbytné klást důraz na tuto prevenci. Odpovědnost za vlastní finance je totiž na každém z nás.

Jan Grulich